Progress

9 countries participate in SPORE workshop about European probation officers' resilience matters

Today, on 7th March 2013 in the framework of project SPORE an international workshop on European probation officers’ resilience matters takes place. Workshop gathers respresentatives from 9 European countries (Bulgaria, Estonia, Latvia, The Netherlands, United Kingdom, Spain, Hungary, Germany and Norway). Seminar is led by the project’s researchers from The University of York in UK Dr Joanna Clarke and AVANS University in The Netherlands Prof.Bas Vogelvang and CEP liasson officer Mr Koen Goei.

 

The aim of the organised event is to increase knowledge of probation officers’ resilience matters – to learn about other European countries’ experience and actions that are exercised by other organisations to minimize the risk of probation officers’ burnout or stress. Acquired knowledge will help work groups in four project’s partner countries – Latvia, Estonia, Bulgaria and The Netherlands.

 

The international workshop will start in the morning with a presentation (overview) of the SPORE project rationale and activities, followed by four presentations by the project partners (Latvia, Bulgaria, Netherlands, and Estonia).

 

Each of other countries represented (the invited experts) will then be asked to briefly present experience of their organization in the field of resilience during the same plenary session in the morning. After lunch, the workshop will continue in two subgroups, in which all attendees will have much more opportunities to present and discuss their work with others.

 

The two subgroups represent the basic structure of the scientific model that SPORE uses for its resiliency research: the stress shield model (SSM). In the SSM, many factors that influence front line workers’ resilience are represented. They are roughly divided in worker related factors (such as cognitive and emotional coping), and contextual factors (such as the organization climate or team support). Following this distinction, there will be two discussion subgroups: a worker factors group (with Dr.Jo Clarke as facilitator) and a context factors group (with Prof. Bas Vogelvang as facilitator).

 

Invited experts will be asked to reflect and comment on the worker factors or organizational factors in the presentations of the national working groups (Latvia, Bulgaria, Netherlands and Estonia), and to formulate essential elements for a national working plan in each of these countries.

9 Eiropas valstis piedalās projekta SPORE seminārā par Eiropas probācijas darbinieku noturības un labizjūtas jautājumiem

Šodien, 2013.gada 7.martā projekta SPORE ietvaros notiek starptautisks seminārs – darbnīca par Eiropas probācijas darbinieku noturības un labizjūtas jautājumiem. Seminārā piedalās probācijas organizāciju pārstāvji no 9 Eiropas valstīm (Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas un Norvēģijas). Semināru vada projektā iesaistītie pētnieki no Jorkas Universitātes Lielbritānijā un Avansas Universitātes Nīderlandē. Semināra organizēšanā līdzdarbojās Eiropas probācijas organizācijas pārstāvis.

 

SPORE organizētā pasākuma mērķis ir vairot zināšanas par probācijas darbinieku labizjūtas jautājumiem – iepazīties ar dažādu Eiropas valsu pieredzi un pasākumiem, ko organizācijas īsteno, lai mazinātu probācijas darbinieku izdegšanas un stresa risku. Iegūtā pieredze palīdzēs darba grupām četrās projekta partnervalstīs – Latvijā, Igaunijā, Bulgārijā un Nīderlandē plānu probācijas darbinieku profesionālās noturības veicināšanai izstrādē. Latviju pasākumā pārstāv projekta SPORE vadītājas asistente Sanita Sīle, kura ir viena no šī pasākuma organizatorēm un Valsts probācijas dienesta pārstāvji Kristiāna Lapiņa un Jānis Zārdiņš.

 

Kā zināms, probācijas darbinieki līdzīgi kā policijas, ieslodzījuma vietu un glābšanas dienestu darbinieki, ir to profesiju lokā, kuri ikdienā ir pakļauti darba vides negatīvajai ietekmei. Darba vides un klientu radītais stress ilgākā laikā var radīt emocionālās un veselības problēmas, kas liedz probācijas darbiniekiem  būt efektīviem sava darba veicējiem.

 

Valsts probācijas dienests, līdzīgi kā citas probācijas organizācijas Eiropā saskaras ar darba vides stresu radītajām sekām  - augsta darbinieku mainība, slimības, izdegšana.  Noteikt, kuri faktori ietekmē darbinieku labizjūtu un kādi ir iespējamie risinājumi risku un stresa radīto seku mazināšanai, ir projekta SPORE komandas uzdevums.