Progress

Analysis of the survey results started

Summary and analysis of the survey results has been started. The results will help identifying factors affecting resilience of probation officers.

Uzākts darbs pie anketu rezultātu analīzes

Veikta fokusgrupu rezultātu apkopošana un uzsākts darbs pie rezultātu analīzes, kas ļaus identificēt probācijas darbinieku noturību ietekmējošos faktorus.